ความสัมพันธ์ระหว่าง การบวก การลบ การคูณและการหาร

คลังความรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Knowledge Bank of Mathematical grade 3

 
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง การบวก การลบ การคูณและการหาร

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

           แผนฯคณิตศาสตร์ ป.3 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

           แผนฯ คณิตศาสตร์ ป.3 สำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์

ตัวอย่างสื่อ

บทเรียนออนไลน์

           แบบรูปของจำนวนนับ 

           จำนวนนับ

           พีชคณิต

 

วีดีโอ

           การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับ 

           การบวก ลบ ระคน

แบบทดสอบ

           การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 

           แบบรูปและความสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น